• Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • آمادگی برای چشم پوشی از منافع کوتاه مدت مدیریت شهری در نوسازی بافت های فرسوده/ اعتماد مردم باید برای مشارکت در نوسازی بافت های نا کارآمد جلب شود
    متاسفانه در حوزه مشارکت دادن مردم به ویژه ساکنان بومی بافت های فرسوده نیز نتوانسته ایم ساز و کارهای عملیاتی را تعریف کنیم.
    ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ادامه خبر
    لزوم استفاده از منبع نوآورانه افزایش ارزش زمین برای تامین مالی در طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری
    یک منبع نوآورانه، برای تامین مالی در طرح‌های نوسازی و بهسازی، استفاده از افزایش ارزش زمین در طرح است که از طریق خط راه آهن و مترو، شبکه معابر و ... صورت می‌گیرد.
    ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ادامه خبر