• وظایف مدیریت اداری و مالی و پشتیبانی

    وظایف مدیریت اداری و مالی و پشتیبانی:

    برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری و مشارکت و هزینه کرد بموقع و نگهداری حسابها
    برنامه ریزی به منظور جذب بموقع اعتبارات مصوب حوزه معاونت در بودجه شهرداری
    ثبت و ضبط مالی و نگهداری حسابداری اوراق مشارکت و صکوک منتشره در کل شهرداری و تسویه حساب بموقع در سر رسید هر یک
    پشتیبانی مالی و اداری مدیریتهای حوزه معاونت در جهت تحقق اهداف تعیین شده
    برون سپاری و استفاده حداکثری از خدمات بخش خصوصی در خدمات مالی و حسابداری و اداری وپشتیبانی
    برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مالی و حسابداری مرتبط با پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری و انتشار اوراق مشارکت و صکوک و تهاتر و اتاق بورس و مکانیزم فروش
    برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد روشهای تامین منابع مالی پایدار و بازنگری در روشهای تأمین منابع مالی موجود
    اتخاذ تدابیر لازم به منظور استیفای به موقع حقوق شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی و مودیان کلان و عمده
    برنامه ریزی و هماهنگی برای تمرکز کلیه عملیات مالی مربوط به پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت و اوراق مشارکت و صکوک و تهاتر املاک و امتیازات شناور و اتاق بورس و اقتصاد زمین و مسکن در مجموعه شهرداری در حوزه معاونت و یکسان سازی رویه ها
    انجام هماهنگی با مدیریت امور مالی شهرداری و مدیریت سرمایه گذاری و مشارکتها و مدیریت فروش و بهره برداری و زمین و مسکن درخصوص اجرای دستور العمل ها و آئین نامه های ابلاغی
    تهیه آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی و اداری مورد نیاز حوزه
    جذب اعتبارات دولتی و اخذ تسهیلات بانکی داخلی و خارجی و منابع مردمی در جهت پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت
     

    تعداد بازدید :4678
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: