• مـدیر مــالی ، اداری و پشتیبانی : نریمان علیزاده
    مـدیر مــالی ، اداری و پشتیبانی : نریمان علیزاده
    نریمان علیزاده
    مـدیر مــالی ، اداری و پشتیبانی
    تلفن تماس :38491428-051
    رایانامه :