• دسته بندی گالری
      •  
      • دیدار و گفتگوی معاونین شهردار و عضو شورای شهر زاهدان با معاون اقتصادی شهرداری مشهد