• دسته بندی گالری
      • بازگشت به بازدید ها            
      •  
      • بازدید معاون اقتصادی شهردار مشهد از روزنامه دنیای اقتصاد و گروه رسانه ای اخبار مشهد و خبر فوری به مناسبت روز خبرنگار