• دسته بندی گالری
      •  
      • نشست مشترک مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های حوزه معاونت اقتصادی شهرداری مشهد با هیئت تجاری شرکت CRCC چین