• سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت

    اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های یادشده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌شود.
    ضوابط :
    اوراق مشارکت، بی‌نام و قابل انتقال به غیر بوده و دارنده اوراق، مالک آن شناخته می‌شود.
    در مقاطع معین از بابت سود سرمایه‌گذاری در طرح‌های موضوع اوراق مشارکت به تناسب مبلغ اسمی هر ورقه مشارکت به دارندگان اوراق سود علی‌الحساب تعلق می‌گیرد. نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت و مقاطع پرداخت آن در شرایط انتشار اوراق، درج و براساس شماره کوپن‌های ضمیمه اصل اوراق‌ در شعب فروشنده به دارندگان آن پرداخت می‌شود. کوپن‌ها در هنگام دریافت سود از سوی شعبه از اصل اوراق جدا می‌شود.
    پس از خاتمه مشارکت میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت محاسبه می‌شود، همچنین اگر طرح به هر دلیلی زیان بدهد جبران هزینه به عهده ناشر است و سهمی از آن به دارنده اوراق تعلق نمی‌گیرد.
    پس از سر رسید اوراق مشارکت، مشارکت خاتمه یافته و اصل وجه اوراق در ازای دریافت اصل اوراق به دارندگان پرداخت می‌گردد.
    درصورت تمایل دارندگان اوراق مشارکت برای فروش اوراق خود قبل از انقضای سررسید آن‌، شعب بانک نسبت به بازخرید اوراق به مبلغ اسمی و با محاسبه سود علی‌الحساب متعلقه به‌صورت روز شماراقدام می‌کنند.
    به‌منظور جلوگیری از مواردی نظیر سرقت، مفقودی و ... درصورتی که خریدار مایل باشد می‌تواند اوراق خود را به صورت امانی نزد بانک نگهداری‌ کند و در سررسیدهای مقرر سود علی‌الحساب آن به حساب وی نزد شعبه واریز شود. استفاده از این خدمت مستلزم پرداخت کارمزد برای متقاضی مطابق دستورالعمل تعرفه خدمات بانکی است که کارمزد مربوطه در سیستم مکانیزه بانک محاسبه و از سودکوپن‌ها کسر می‌شود.

    تعداد بازدید :2949
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: