مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰۹:۰۱ ۳۳
طبقه بندی: جمعی و خیرخواهانه
چچ
2q/YsdmF2K7Yp9mG2Ycg2YfYpyDZiCDZhdix2KfZg9iyINmI2YramNmHINqv2LHZiNmH4oCM2YfYp9mKINii2LPZitioINiv2YrYr9mHINin2KzYqtmF2KfYudmK

گرمخانه ها و مراکز ویژه گروه‌های آسیب دیده اجتماعی

گرم خانه ها و مراکز ویژه گروه‌های آسیب دیده اجتماعی با هدف ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و با توجه به افزایش تعداد افراد آسیب دیده اجتماعی در کلانشهر ها در دستور کار ستاد خیرین شهریار قرار گرفته است.

گرم خانه ها و مراکز ویژه گروه‌های آسیب دیده اجتماعی با هدف ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و با توجه به افزایش تعداد افراد آسیب دیده اجتماعی در کلانشهر ها در دستور کار ستاد خیرین شهریار قرار گرفته است. این مراکز با فراهم کردن مرکز اقامت و درمان سرپایی، قرنطینه و ... فضای مناسبی را برای باز پذیری اجتماعی این افراد فراهم می کنند.

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: مناطق شهری
عنوان لینک: گرمخانه ها و مراکز ویژه گروه‌های آسیب دیده اجتماعی
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 1.3960579236348
Qt: 0.78870320320129