مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰۸:۵۵ ۲۵
طبقه بندی: جمعی و خیرخواهانه
چچ
2KjZiNiz2KrYp9mGINmF2YfYp9ix2Ko=

بوستان مهارت

در راستای برنامه ششم توسعه و بند دوم مصوبه شورای مهارت استان در خصوص ایجاد بوستان موضوعی آموزشی مهارت در شهر مشهد پروژه ی بوستان مهارت با هدف ایجاد ساختارهای مورد نیاز و ...


در راستای برنامه ششم توسعه و بند دوم مصوبه شورای مهارت استان در خصوص ایجاد بوستان موضوعی آموزشی مهارت در شهر مشهد پروژه ی بوستان مهارت با هدف ایجاد ساختارهای مورد نیاز و ارتقا همکاری های بین بخشی ، تربیت نیروی انسانی، تولید ، بازاریابی و فروش و همچنین تکمیل چرخه تولید داخلی با تاکید بر مناطق کم برخوردار در دستور کار دبیر خانه ی ستاد خیرین شهریار قرار گرفته است.

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: مناطق شهری
عنوان لینک: بوستان مهارت
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 3.1192326545715
Qt: 3.292530298233