مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰۸:۴۹ ۲۱
طبقه بندی: جمعی و خیرخواهانه
چچ
2LXZhtiv2YjZgiDZhtmK2YPZiNmD2KfYsdmK

صندوق نیکوکاری

صندوق نیکوکاری شهرداری مشهد با هدف جمع‌آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و اختصاص آن‌ها به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم خرید ....

صندوق نیکوکاری شهرداری مشهد با هدف جمع‌آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و اختصاص آن‌ها به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم خرید سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع و سپس مطابق تصمیم سرمایه‌گذار، اختصاص تمام منافع حاصله به امور نیکوکاری با موضوع توانمند سازی گروه‌های آسیب پذیر اجتماعی شامل "کودکان‌کار، کم‌توان ذهنی و جسمی به بهبودیافتگان اعتیاد و زنان سرپرست خانوار در مرحله اخذ موافقت اصولی در سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد.

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: شهر مشهد
عنوان لینک: صندوق نیکوکاری
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 3.0021659533183
Qt: 3.1847054958344