مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰۸:۴۵ ۶۹
طبقه بندی: ایده ها و ظرفیت های سرمایه گذاری و مشارکت
چچ
2KrYo9mF2YrZhiDZhdin2YTZiiDYrNmF2LnZiiDYrdmI2LLZhyDYr9in2YbYtCDYqNmG2YrYp9mGINmF2LPYp9im2YQg2LTZh9ix2Yo=

تأمین مالی جمعی حوزه دانش بنیان مسائل شهری

در سال های اخیر، تأمین مالی جمعی به عنوان یکی از روش‌های نوین تأمین مالی توانسته است در مواردی جایگزین روش‌های سنتی گردد.

تأمین مالی جمعی، یک اجتماع آنلاین از سرمایه‌گذاران است که به سازمان‌ها و افراد برای تحقق ایده‌شان کمک می‌کند. به عبارت دیگر، تأمین مالی جمعی به فرآیند جمع‌آوری پول و تأمین سرمایه بصورت برخط و از طریق یک پلتفرم اینترنتی برای پروژه‌های جدید و طرح‌های نوآورانه و کسب‌وکارهای کوچک است. مطابق با دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تامین مالی جمعی بر مبنای مدل مشارکت بوده و تأمین مالی کننده در سود و زیان طرح شریک است. شهرداری مشهد در نظر دارد از تامین مالی جمعی در حوزه دانش بنیان برای شناسایی و حل مسائل شهری استفاده نماید.

وضعیت پروژه: جاری
عنوان لینک: تأمین مالی جمعی حوزه دانش بنیان مسائل شهری
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 2.0862046877543
Qt: 1.732577085495