مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰۸:۳۷ ۴۹
طبقه بندی: ایده ها و ظرفیت های سرمایه گذاری و مشارکت
چچ
2LnYsdi12Ycg2YogODgwMCDZhdiq2LHZhdix2KjYudmKINit2KfYtNmK2Ycg2KjZiNiz2KrYp9mGINmI2K3Yr9iq

عرصه ی 8800 مترمربعی حاشیه بوستان وحدت

عرصه 8800 متری وحدت در حوزه برنامه ای میانی شرقی مشهد، (منطقه 5 شهرداری) در بلوار وحدت، مجاور بوستان وحدت واقع شده است.

نام منطقه پنج به عنوان یکی از هفت منطقه درگیر معضل حاشیه نشینی نیز مطرح است، به طوری که ناحیه ۲ و یک محله از ناحیه۱ به عنوان محدوده های کم برخوردار و حاشیه شناخته می شود.
با توجه به تحلیل ساختار کالبدی زمین در این منطقه کمبود کاربری های فرهنگی و ورزشی در پیرامون سایت و لزوم توجه به کمبود خدمات موجود و
اولویت نیاز جمعیت دائم (ساکن) به جمعیت فصلی (زائر) مشاهده می گردد.
بر این اساس می توان با توجه به کمبود کاربری منطقه از نظر اماکن ورزشی و فرهنگی، انتخاب منطقه 5 به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک و نزدیکی سایت به حرم مطهر، این عرصه را به عنوان فرصتی مناسب جهت تامین کمبود و نیازهای شهروندان آن منطقه جهت احداث مرکزی فرهنگی - آموز شی با رویکرد دوستدار کودک قلمداد نمود. همچنین با توجه به کمبود پارکینگ در منطقه، اختصاص بخشی از عرصه مذکور جهت تامین پارکینگ پیشنهاد می شود.

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: بلوار وحدت، جنب بوستان وحدت و مرکز بهداشت
عنوان لینک: عرصه ی 8800 مترمربعی حاشیه بوستان وحدت
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 2.5029266675313
Qt: 2.3843605518341