مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۱:۴۷ ۱۸
طبقه بندی: رویکرد زیرساختی
چچ
2KrYtdmB2YrZhyDYrtin2YbZhyDYt9io2LHYs9mK

تصفیه خانه طبرسی

استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب از مهمترین روش های کاهش برداشت از سفره های آبی و همچنین جایگزینی برای آب کشاورزی به جای استفاده از آب شرب است .

خراسان رضوی از استان هایی با قدمت کشاورزی طولانی است که هم اینک هجدهمین سال تداوم پدیده خشکسالی را سپری می کند و در این شرایط استفاده از پساب تصفیه خانه ها برای کشاورزی و بازچرخانی آب مرهمی بر زخم زمین تشنه این دیار است.

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: کشف رود، بین پل دوم گاز تا کنارگذر شمالی
عنوان لینک: تصفیه خانه طبرسی
فایل های پیوست