مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۱:۱۱ ۶۲
طبقه بندی: رویکرد اکو توریسم
چچ
2LPZg9in2YbYsyA3INmD2LTZgSDYsdmI2K8g2LfYqNmK2LnYqiDar9ix2K/Zig==

سکانس 7 کشف رود طبیعت گردی

سکانس ۷ کشف رود به دلیل فاصله گرفتن از پهنه‌های مسکونی شهر مشهد و همجواری کوره پزخانه‌های قدیمی دارای ویژگی زیست محیطی ویژه‌ای است. به نحوی که مواجهه با بوم پارک کشف رود را با توجه به ویژگی‌های کالبدی و عملکردی پیرامونی و کاهش آلودگی زیست محیطی متفاوت کرده است.

فعالیت های پیشنهادی سکانس:
۱ - سایت پرواز بالن
۲ - تالاب
۳ - کمربند سبز

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: حد فاصل پل دوم التیمور تا مرز حریم شهر مشهد
عنوان لینک: سکانس 7 کشف رود طبیعت گردی
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 2.027538617452
Qt: 1.6097452640533