مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۱:۰۴ ۳۸
طبقه بندی: رویکرد اکو توریسم
چچ
2LPZg9in2YbYsyA1INmD2LTZgSDYsdmI2K8g2b7Yp9ix2YMg2YfYp9mKINmF2YjYttmI2LnZiiDahtmG2K8g2YXZhti42YjYsdmHINio2Kcg2LHZiNmK2YPYsdivINiu2KfZhtmI2KfYr9mH

سکانس 5 کشف رود پارک های موضوعی چند منظوره با رویکرد خانواده

سکانس ۵ پیش زمینه ورود به پهنه روستایی متمرکز حاشیه شهر است، ویژگی‌های کالبدی و زیست محیطی مشابه سکانس ۴ داشته و شرایط بهتری نسبت به آن سکانس دارد. ضمن اینکه تصفیه خانه خین عرب آب را با کیفیت مطلوب وارد کشف رود می نماید از این رو مداخله خاص خود را دارد.
این پهنه متمرکزترین پهنه با سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر است و در بخش هایی از مسیر کشف رود در همجواری مرز محدوده قانونی قرار می گیرد. پهنه های کاربری پیرامونی کشف رود در این سکانس اغلب پهنه های مسکونی شهری و روستایی بوده که ویژگی‌های کالبدی زیست محیطی و عملکردی یکسانی دارند و از این رو رویکرد مداخله یکسانی را نیز می طلبند.


فعالیت های پیشنهادی سکانس :
۱ - پارک محلی با رویکرد پایداری اجتماعی فرهنگی
۲ - تالاب و سایت پرنده نگری
۳ - سکوهای چشم انداز و تراس منظر
۴- پارک کودک و خانواده
۵ - پارک بازیافت
۶ - فضاهای چند منظوره عملکردی

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: حدفاصل تصفیه خانه خین عرب تا انتهای مرز محدوده مشهد
عنوان لینک: سکانس 5 کشف رود پارک های موضوعی چند منظوره با رویکرد خانواده
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 2.5359086990356
Qt: 2.3889038562775