مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۱:۰۰ ۳۱
طبقه بندی: رویکرد اکو توریسم
چچ
2LPZg9in2YbYsyA0INmD2LTZgSDYsdmI2K8g2K/Zh9mD2K/ZhyDYp9mG2LHamNmK

سکانس 4 کشف رود دهکده انرژی

ایجاد فضاهای گردشگری اعم از دهکده ی توریستی تفریحی با رویکردهای نوین با توجه به تنوع تقاضا و تنوع ذائقه مخاطب از ضروریات خاص مورد توجه مدیران شهری در توسعه ی نوین در کلانشهرها و شهر مشهد می باشد. با توجه به اهمیت انرژی به عنوان یک نیاز اساسی در استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری، طراحی چنین فضاهایی با تاکید بر شاخصه های معرف انرژی، سیستم های مبتنی بر انرژی، بازچرخانی و تجدید انرژی، معرفی الگوها و سیاست های مصرف درست انرژی و ... از جذابیت های احداث این گونه پارک ها خواهد بود.
طراحی باغ انرژی در شهر مشهد با رویکرد بهره مندی از انرژی های پاک، به جذب گردشگر کمک شایانی کرده و می تواند نقش بسزایی در صرفه جویی انرژی و جایگزینی انرژی های پاک به جای انرژی های تجدید ناپذیر داشته باشد.


فعالیت های پیشنهای سکانس:
سایت پرواز بالن
سایت بادبادک
باغ انرژی با رویکرد آموزشی و تفریحی
اکوپارک بازیافتی
تالاب
پهنه های تولید باغی، غیرمثمر و گل های زینتی
باغ گیاهان تزئینی
کمربند سبز

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: حدفاصل تصفیه خانه پرکند تا تصفیه خانه خین عرب
عنوان لینک: سکانس 4 کشف رود دهکده انرژی
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 1.379541238149
Qt: 0.79665946960449