مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۰:۴۴ ۳۲
طبقه بندی: رویکرد اکو توریسم
چچ
2LPZg9in2YbYsyAzINmD2LTZgSDYsdmI2K8g2q/Ysdiv2LTar9ix2Yog2YPYtNin2YjYsdiy2Yo=

سکانس 3 کشف رود گردشگری کشاورزی

سکانس ۳ کشف رود واقع در حریم و همجوار با اراضی کشاورزی است که عریض و طویل ترین سکانس رودخانه کشف رود بوده و نسبت به سایر سکانس ها پتانسیل بیشتری جهت تعریف فعالیت های همساز با کشف رود را دارا می باشد. معبر همجوار تصفیه خانه پرکندآباد در انتهای این سکانس به عنوان مرز محسوب می گردد. این پهنه با فعالیت های حفاظتی، سبز و کشاورزی؛ کیفیت مطلوب زیست محیطی، رویکرد مداخله متفاوتی در مقایسه با سکانس های پیرامونی دارد. استقرار پراکنده روستاهای پیرامون حاکی از نبود آلودگی های زیست محیطی در این محدوده است. امتداد توس 41 به عنوان اولین و مهمترین راه دسترسی در این پهنه می تواند مرز جداکننده این سکانس از سکانس بعدی باشد.

فعالیت های پیشنهادی سکانس:
۱ - پارک محلی با رویکرد پایداری اجتماعی و فرهنگی
۲ - تالاب و سایت پرنده نگری
۳ - سکوهای چشم انداز و تراس منظر
۴ - فضاهای چند منظوره عملکردی
۵- پارک کودک و خانواده
۶- باغ گل
۷- پهنه تولیدات باغی غیر مثمر
۸ - فروشگاه و نمایشگاه روباز
۹ - پهنه تولید محصولات کشاورزی
۱۰ -برکه نیلوفر

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: محدوده منفصل توس تاتصفیه خانه پرکند آباد
عنوان لینک: سکانس 3 کشف رود گردشگری کشاورزی
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 1.3999886512756
Qt: 0.6851532459259