مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰۹:۲۸ ۵۹
طبقه بندی: رویکرد تفریحی گردشگری
چچ
2KrZiNiz2LnZhyDZiCDYqtis2YfZitiyINio2YjYs9iq2KfZhiDYqNmI2LPYqtin2YYg2LrYr9mK2LE=

توسعه و تجهیز بوستان بوستان غدیر

در راستای افزایش زمینه های جذب و ماندگاری زائر و همچنین توسعه متوازن خدمات گردشگری در مناطق مختلف شهری، شهرداری مشهد در نظر دارد به منظور تنوع بخشی و غنی سازی گذران اوقات فراغت و رونق بخشی به صنعت گردشگردی نسب به ایجاد فعالیت های متنوع و سرگرم کننده ی تفریحی و همچنین امکانات اقامتی در بوستان جنگلی غدیر با مساحت تقریبی ۸0 هکتار، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و در قالب قرارداد سرمایه‌گذاری با مدل ساخت و تجهیز، بهره‌برداری، اجاره و انتقال اقدام نماید.

در راستای افزایش زمینه های جذب و ماندگاری زائر و همچنین توسعه متوازن خدمات گردشگری در مناطق مختلف شهری، شهرداری مشهد در نظر دارد به منظور تنوع بخشی و غنی سازی گذران اوقات فراغت و رونق بخشی به صنعت گردشگردی نسب به ایجاد فعالیت های متنوع و سرگرم کننده ی تفریحی و همچنین امکانات اقامتی در بوستان جنگلی غدیر با مساحت تقریبی ۸0 هکتار، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و در قالب قرارداد سرمایه‌گذاری با مدل ساخت و تجهیز، بهره‌برداری، اجاره و انتقال اقدام نماید.

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: بوستان جنگلی غدیر
عنوان لینک: توسعه و تجهیز بوستان بوستان غدیر
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 1.5513219833374
Qt: 0.92214965820312