مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰۹:۲۵ ۵۹
طبقه بندی: رویکرد تفریحی گردشگری
چچ
2KrZiNiz2LnZhyDZiCDYqtis2YfZitiyINio2YjYs9iq2KfZhiDYqNmH2KfYsQ==

توسعه و تجهیز بوستان بهار

در راستای افزایش زمینه های جذب و ماندگاری زائر و همچنین توسعه متوازن خدمات گردشگری در مناطق مختلف شهری، شهرداری مشهد در نظر دارد به منظور تنوع بخشی به انواع گردشگری و توسعه ی فعالیت های گذران اوقات فراغت و تفرج، نسبت به ایجاد فعالیت های تفریحی متنوع و سرگرم کننده در بوستان بهار با مساحت تقریبی ۸۲ هکتار، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و در قالب قرارداد سرمایه‌گذاری با مدل ساخت و تجهیز، بهره‌برداری، اجاره و انتقال اقدام نماید.

در راستای افزایش زمینه های جذب و ماندگاری زائر و همچنین توسعه متوازن خدمات گردشگری در مناطق مختلف شهری، شهرداری مشهد در نظر دارد به منظور تنوع بخشی به انواع گردشگری و توسعه ی فعالیت های گذران اوقات فراغت و تفرج، نسبت به ایجاد فعالیت های تفریحی متنوع و سرگرم کننده در بوستان بهار با مساحت تقریبی ۸۲ هکتار، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و در قالب قرارداد سرمایه‌گذاری با مدل ساخت و تجهیز، بهره‌برداری، اجاره و انتقال اقدام نماید.

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: بوستان بهار
عنوان لینک: توسعه و تجهیز بوستان بهار
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 3.037893931071
Qt: 3.1854128837585