مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰۹:۱۹ ۸۸
طبقه بندی: رویکرد تفریحی گردشگری
چچ
2q/YsNixINmB2LHZh9mG2q/ZiiDar9mE2LPYqtin2YY=

گذر فرهنگی گلستان

شهرداری مشهد با هدف افزایش سطح رضایت شهروندان، زائرین و گردشگران و همچنین در راستای باززنده سازی، رونق بخشی و احیاء گذرهای فرهنگی در سطح شهر، نسبت به انجام بهسازی، تجهیز و پیش راه اندازی گذر فرهنگی گلستان در محدوده کال قره خان با تامین مالی 100 میلیارد ریال از محل بودجه اقدام نموده است و در نظر دارد بهره‌برداری از گذر فرهنگی گلستان را با حفظ کاربری و در قالب مشارکت عمومی- خصوصی به بخش خصوصی واگذار نماید.

شهرداری مشهد با هدف افزایش سطح رضایت شهروندان، زائرین و گردشگران و همچنین در راستای باززنده سازی، رونق بخشی و احیاء گذرهای فرهنگی در سطح شهر، نسبت به انجام بهسازی، تجهیز و پیش راه اندازی گذر فرهنگی گلستان در محدوده کال قره خان با تامین مالی 100 میلیارد ریال از محل بودجه اقدام نموده است و در نظر دارد بهره‌برداری از گذر فرهنگی گلستان را با حفظ کاربری و در قالب مشارکت عمومی- خصوصی به بخش خصوصی واگذار نماید.

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: حد فاصل خیابان دانشگاه و سه راه ادبیات
عنوان لینک: گذر فرهنگی گلستان
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 2.0763559341431
Qt: 1.6350784301758