مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰۸:۴۳ ۱۲
طبقه بندی: رویکرد حمل و نقل محور
چچ
2YXYrNiq2YXYuSDZhdiz2YPZiNmG2Yog2KrYrNin2LHZiiDYt9io2LHYs9mK

مجتمع مسکونی تجاری طبرسی

شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر کشور دارای پتانسیل ها، شرایط ویژه و استراتژیکی در همه زمینه های جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی می باشد دسترسی و استحصال تمامی نیازهای شهروندان در عرصه های مختلف و کاربرد های گوناگون همواره مورد توجه برنامه ریزان شهری و دست اندرکاران این حوزه می باشد و ایجاد و خلق چنین فضاهای برای زندگی شهرنشینی به ویژه در کلان شهرها ضروری به نظر می رسد.

شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر کشور دارای پتانسیل ها، شرایط ویژه و استراتژیکی در همه زمینه های جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی می باشد دسترسی و استحصال تمامی نیازهای شهروندان در عرصه های مختلف و کاربرد های گوناگون همواره مورد توجه برنامه ریزان شهری و دست اندرکاران این حوزه می باشد و ایجاد و خلق چنین فضاهای برای زندگی شهرنشینی به ویژه در کلان شهرها ضروری به نظر می رسد. طراحی مجتمع هایی به صورت چند عملکردی که بافاصله کم از خطوط مترو و وسایل حمل و نقل عمومی قابل دسترسی باشند از ضروریات تعریف آنها است. پروژه B2 در بدنه محور شهری-شریانی طبرسی شمالی (حدفاصل میدان فجر-ورودی شمالی شهر) و به عنوان دومین ایستگاه خط 2 قطارشهری درمنطقه کمتر توسعه یافته و پرجمعیت شمال شرق مشهد، در بلوار طبرسی شمالی قراردارد. همچنین در تقسیمات شهری این پروزه بر روی مرز دو منطقه شهرداری 3و4 قرارگرفته است.

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: بلوار طبرسی شمالی، طبرسی 16
عنوان لینک: مجتمع مسکونی تجاری طبرسی
فایل های پیوست
آخرین طرح ها و پروژه های رویکرد حمل و نقل محور
پربازدیدترین طرح ها و پروژه های رویکرد حمل و نقل محور