مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۴:۴۵ ۱۵
طبقه بندی: رویکرد مسکونی - تجاری
چچ
2YXYrNiq2YXYuSDZhdiz2YPZiNmG2Yog2KrYrNin2LHZiiDZiCDZiNix2LLYtNmKINio2YfYp9ix2KfZhg==

مجتمع مسکونی تجاری و ورزشی بهاران

شهرداری مشهد پروژه مجتمع مسکونی بهاران را در زمینی به مساحت تقریبی 8500 متر مربع ، با هدف تامین نیازهای متقاضیان گروه درآمدی چهار و پنج، ایجاد الگو و طراحی مناسب مسکن در منطقه کم برخوردار و به منظورایجاد تحرک توسعه ای منطقه و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان تعریف نموده است.
این مجموعه مسکونی می تواند نیازهای عمومی-خدماتی ساکنان خود شامل فضاهای بهداشتی درمانی، آموزشی، مذهبی، تجاری و... را تامین نموده و در عین حال با بهای تمام شده مناسبی در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. بدین منظور شهرداری مشهد میتواند با اعمال تسهیلات و مشوق های تشویقی، بخصوص در هزینه پروانه، سهم عمده ای از هزینه های ایجاد پروژه را کاهش دهد.


ویژگی‌های مهم و شاخص پروژه‌:
1- دسترسی مناسب از حاشیه بزرگراه
2- امکان تأمین امکانات عمومی خدماتی داخل مجموعه جهت استفاده ساکنین
3- استقبال بالای متقاضیان خرید مسکن به دلیل موقعیت و قیمت مناسب آپارتمان ها‌
4- قابلیت دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: حاشیه بزرگراه بسیج، نرسیده به بلوار شهید رستمی، مجاور شهرک شهید بهشتی
عنوان لینک: مجتمع مسکونی تجاری و ورزشی بهاران
فایل های پیوست