مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۴:۱۵ ۱۸
طبقه بندی: رویکرد مسکونی - تجاری
چچ
2YXYrNiq2YXYuSDZhdiz2YPZiNmG2Yog2Ygg2KrYrNin2LHZiiDZhdis2K8x

مجتمع مسکونی و تجاری مجد1

شـهرداری مشهد بـا هدف سـاماندهی و بهسازی بــافت‌های شـهری و در راسـتای پــاسخ بـه تـامین نــیازهای مـتقاضیان اقــدام بـه تـعریف پـروژه مجتمع مسکونی مجد 1 دارای کاربری مسکونی و تجاری واقع در حـاشیه بـلوار مـجد و خـیابان حر عاملی نـموده است. ایــن پروژه‌ دارای دسترسی مناسب از بلوار مجد و خیابان حر عاملی می‌باشد. باتوجه به بازگشایی بلوار مجد طی سالیان اخیر ، تقاضای سکونت در منطقه بیشتر گردیده و بعنوان یکی از نقاط جذاب شهری در نظر گرفته می شود.


ویژگی‌های مهم و شاخص پروژه‌:
1- قرار‌گیری در منطقه ویژه مجد با جذابیت بالای سرمایه‌گذاری
2- قرارگیـــــــری در حـــــوزه مرکزی شهر و نزدیکــــی به حرم مطهر رضوی
3- عبور خط 3 قطارشهری (در حال ساخت) از نزدیکی این پروژه‌
4- نزدیکی به پارکینگ زیرسطحی با ظرفیت حداقل 1300 فضای پارک
5- دارای مصوبه کمیسیون ماده 5 جهت اجرای پروژه‌ها

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: حاشیه خیابان مجد و خیابان حرعاملی،ضلع شرقی تقاطع
عنوان لینک: مجتمع مسکونی و تجاری مجد1
فایل های پیوست