مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۰:۳۷ ۱۷
طبقه بندی: بهره برداری
چچ
2YXYrNiq2YXYuSDYqtis2KfYsdmKINmIINm+2KfYsdmD2YrZhtqvINi52YXZiNmF2Yog2YHYsdiv2YjYs9mKMg==

مجتمع تجاری و پارکینگ عمومی فردوسی2

شهرداری مشهد در سال 92 در راستای تامین پارکینگ مورد نیاز در محدوده میدان مفتح، اقدام به تعریف پروژه پارکینگ عمومی زیتون نمود که در آن طبقات محدود تجاری نیز به جهت اقتصادی شدن پروژه گنجانده شده است.

سرعت خوب و مناسب در عملیات اجرایی و احداث پروژه ، باعث شد پارکینگ در سال 95 به بهره‌برداری کامل رسیده و شهرداری سهم خود را از پارکینگ های عمومی پروژه افراز و تحویل سازمان ترافیک نمود.سرمایه‌گذار این پروژه آقای هادی غضنفری می‌باشد.

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع برنامه ریزی: ۱۳۹۰/۰۶/۰۱
مکان اجرا: بلوار مفتح،نبش مفتح ۴۰
عنوان لینک: مجتمع تجاری و پارکینگ عمومی فردوسی2
فایل های پیوست