مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۰۹:۳۵ ۲۷
طبقه بندی: بهره برداری
چچ
2KjZh9ix2YfigIzYqNix2K/Yp9ix2Yog2KfYsiDYrNin2Yrar9in2Ycg2YfYp9mKINiz2YjYrtiqINis2KfZitqv2KfZh+KAjNmH2KfZiiDYs9mI2K7YqiBDTkc=

بهره‌برداری از جایگاه های سوخت جایگاه‌های سوخت CNG

پس از واگذاری نظارت جایگاه های CNG به معاونت اقتصادی شهرداری مشهد طبق نامه شماره 62916/97/22 مورخ 11/04/1397، استفاده از خدمات مشاور توسط مدیریت برنامه ریزی و مطالعات بازار در دستور کار قرار گرفت.

بعد از آنالیز قیمت برای 9 جایگاه مزایده عمومی بهره‌برداری در 3 مرحله در مرداد و شهریور 97 ، اسفند 97 و مرداد ماه 98 برگزار گردید. پس از اجرای مزایده و انتخاب 7شرکت بهره‌بردار، تحویل و تحول جایگاه ها با حضور مدیران عامل شرکت های بهره‌بردار به همراه تیم فنی و اداری، حضور کارشناسان فنی و ناظر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و حضور نماینده های فنی معاونت اقتصادی انجام شد.
این جایگاه ها به صورت متوسط روزانه ۵۰۰,۰۰۰ متر مکعب گاز به متقاضیان عرضه می نمایند

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
مکان اجرا: سطح شهر مشهد
عنوان لینک: بهره‌برداری از جایگاه های سوخت جایگاه‌های سوخت CNG
فایل های پیوست