مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۰۹:۲۷ ۲۷
طبقه بندی: بهره برداری
چچ
2K7Yp9mG2Ycg2KrYp9ix2YrYrtmKINm+2YrYtNmHINmI2LHYp9mG

خانه تاریخی پیشه وران

در راستای احیای ابنیه تاریخی و رونق بخشی به صنعت گردشگری، شهرداری مشهد نسبت به باززنده سازی، احیا ، مرمت و کاربری بخشی به خانه تاریخی پیشه وران با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نموده است.

خانه تاریخی پیشه وران که در اواخر دوره ی زمانی قاجار ساخته شده، با قدمتی بالغ بر 80 سال، در حال حاضر تحت تملک شهرداری مشهد بوده که مرمت و بهره‌برداری از این بنای تاریخی پس از تعیین کاربری با عنوان فرهنگی و پذیرایی سبک توسط کمیته های تخصصی اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی، در قالب قرارداد سرمایه‌گذاری واگذار شده است.

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
مکان اجرا: خیابان آخوند خراسانی 5، کوچه سه شهید،پلاک 42
عنوان لینک: خانه تاریخی پیشه وران
فایل های پیوست