مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۰۹:۱۹ ۷۱
طبقه بندی: در حال اجرا
چچ
2YXYsdmD2LIg2KrZiNin2YbZhdmG2K8g2LPYp9iy2Yog2KfYrNiq2YXYp9i52Yog2Ygg2KfZgtiq2LXYp9iv2Yog2LTZh9ix2YMg2LTZh9mK2K8g2LHYrNin2YrZig==

مرکز توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی شهرک شهید رجایی

در راستای برنامه ششم توسعه ، توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان در محلات کم برخوردار شهری، ایجاد مراکز توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی به متراژ 5000 متر مربع (دارای دو مرکز 2000 متری ) در شهر ک شهید رجایی دستور کار قرار دارد.

این مراکز با ارتقاء توانمندی افراد از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و معرفی ایشان به مراکز اشتغال در جهت ایجاد کسب کار های خانگی و کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت خواهند نمود.

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: منطقه 5، انتهای حر ۱۳
عنوان لینک: مرکز توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی شهرک شهید رجایی
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 1.3327380816142
Qt: 0.68568062782288