مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۰۹:۱۶ ۷۶
طبقه بندی: در حال اجرا
چچ
2YXYsdmD2LIg2YPZhtiq2LHZhCDZiCDZg9in2YfYtCDYotiz2YrYqCDZh9in2Yog2KfYrNiq2YXYp9i52Yog2YXYp9iv2LEg2Ygg2YPZiNiv2YM=

مرکز کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مادر و کودک

در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه زنان و کودکان آسیب دیده و یا در معرض آسیب های اجتماعی ، ایجاد مرکز نگهداری اقامتی زنان، مادر و کودک، دختر و کودک بی خانمان و آسیب دیده در دستور کار ستاد خیرین شهریار قرار گرفت.


این مرکز دارای بخش های زیر می‌باشد:
مرکز اقامت
درمان
بخش کارآفرینی و توانمند سازی

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: منطقه 6، بلوار کرامت
عنوان لینک: مرکز کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مادر و کودک
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 2.1644293467204
Qt: 1.8475956916809