مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۰۹:۱۰ ۷۷
طبقه بندی: در حال اجرا
چچ
2b7Yp9ix2YMg2YXZiNi22YjYudmKINmD2YjYr9mDINmIINiz2YTYp9mF2Ko=

پارک موضوعی کودک و سلامت

در راستای تحقق شهر دوستدار کودک و ایجاد فضاهای شهری سرزنده و پویا، شهرداری مشهد نسبت به طراحی و احداث پارک موضوعی کودک و سلامت با مساحت تقریبی 33000 مترمربع با مشارکت بخش خصوصی در قالب مدل ساخت، بهره‌برداری، تسهیم درآمد و انتقال BOST اقدام نموده است.

باتوجه به محوریت کودک در این پارک، فضاهای اختصاصی کودکان با رویکردهای بازی و تحرک، آموزش و آگاهی بخشی پیش بینی شده است و همچنین فضاهایی برای بزرگسالان جهت غنی سازی اوغات فراغت و زمان انتظار ایشان در نظر گرفته شده است.
عملکردهای غالب:
بازی های طبیعت محور و گروهی، ایستگاه دوچرخه سواری و آموزش قوانین، سینما کودک، فضاهای معاشرتی مخصوص کودکان( فروشگاه مزرعه و عرضه لوازم باغبانی، بازی های ساده و خلاق محور)

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: بلوار شریعتی، بین شریعتی 45 و 47
عنوان لینک: پارک موضوعی کودک و سلامت
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 1.8058406511943
Qt: 1.3245265483856