مشاهده طرح ها و پروژه ها
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۰۹:۰۶ ۶۱
طبقه بندی: در حال اجرا
چچ
2KfYsdiq2YLYpyDYuNix2YHZitiqINis2KfZitqv2KfZhyDYs9mI2K7YqiDYrNin2Yrar9in2Ycg2LPZiNiu2KogQ05HINiu2K/Zhdin2Kog2YXZiNiq2YjYsdmK

ارتقا ظرفیت جایگاه سوخت جایگاه سوخت CNG خدمات موتوری

پس از واگذاری مدیریت جایگاه های CNG به مدیریت بهره‌برداری و بازاریابی سازمان اقتصادی در سال 97، تسریع در روند انجام این پروژه با توجه به وقفه های پیش آمده در قبل ، در دستور کار این حوزه قرار گرفت.

لازم به ذکر است که بنا به دستور شرکت پخش فرآورده های نفتی، جایگاه شریعتی از لیست ارتقای ظرفیت خارج گردید و تجهیزات قدیمی جایگاه های دیگر جمع آوری شد و بعد از طراحی و تهیه نقشه های ارتقای ظرفیت جایگاه های مذکور توسط مشاورین طراح مجاز و مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، بعد از انجام مناقصه بین شرکت های مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و واگذاری اجرای پروژه به پیمانکار برنده، عملیات اصلاح ابنیه، نصب و راه اندازی تجهیزات و نظارت بر پروژه بر اساس نقشه های دریافتی در فاز اجرا قرار گرفت.

وضعیت پروژه: جاری
مکان اجرا: ﺑﺰرﮔﺮاه ﮐﻼﻧﺘﺮی، ﻣﯿﺪان ﺣﺎﻓﻆ، ﺟﻨﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺴﻤﺎند
عنوان لینک: ارتقا ظرفیت جایگاه سوخت جایگاه سوخت CNG خدمات موتوری
فایل های پیوست
No Cache
Gt: 5.7714993158976
Qt: 7.0679831504822