فهرست طرح ها و پروژه ها رویکرد اکو توریسم
 • سکانس 8 و 9 و 10 کشف رود مزرعه چوب صنعتی

  سکانس 8 و 9 و 10 کشف رود مزرعه چوب صنعتی

  این سه سکانس محدوده بالغ بر 27کیلومتر طول دارند و دارای ویژگی‌های زیست محیطی طبیعی کاملا متفاوتی با سکانس های قبلی می‌باشند، پهنه های سکونتگاهی مربوط به چند روستا می شود ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • سکانس 7 کشف رود طبیعت گردی

  سکانس 7 کشف رود طبیعت گردی

  سکانس ۷ کشف رود به دلیل فاصله گرفتن از پهنه‌های مسکونی شهر مشهد و همجواری کوره پزخانه‌های قدیمی دارای ویژگی زیست محیطی ویژه‌ای است. به نحوی که مواجهه با بوم پارک کشف رود ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • سکانس 6 کشف رود تراس منظر

  سکانس 6 کشف رود تراس منظر

  سکانس ۶ کشف رود از جنوب به محدوده قانونی شهر و جاده گاز منتهی شده و از شمال نیز محدود به کوره‏پزخانه‌های شمالی مشهد است. مشابهت در خصلت کالبدی، عملکردی و زیست محیطی باعث ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • سکانس 5 کشف رود پارک های موضوعی چند منظوره با رویکرد خانواده

  سکانس 5 کشف رود پارک های موضوعی چند منظوره با رویکرد خانواده

  سکانس ۵ پیش زمینه ورود به پهنه روستایی متمرکز حاشیه شهر است، ویژگی‌های کالبدی و زیست محیطی مشابه سکانس ۴ داشته و شرایط بهتری نسبت به آن سکانس دارد. ضمن اینکه تصفیه خانه ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • سکانس 4 کشف رود دهکده انرژی

  سکانس 4 کشف رود دهکده انرژی

  ایجاد فضاهای گردشگری اعم از دهکده ی توریستی تفریحی با رویکردهای نوین با توجه به تنوع تقاضا و تنوع ذائقه مخاطب از ضروریات خاص مورد توجه مدیران شهری در توسعه ی نوین در ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • سکانس 3 کشف رود گردشگری کشاورزی

  سکانس 3 کشف رود گردشگری کشاورزی

  سکانس ۳ کشف رود واقع در حریم و همجوار با اراضی کشاورزی است که عریض و طویل ترین سکانس رودخانه کشف رود بوده و نسبت به سایر سکانس ها پتانسیل بیشتری جهت تعریف فعالیت های ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • سکانس 2 کشف رود گردشگری تاریخی

  سکانس 2 کشف رود گردشگری تاریخی

  این سکانس در محدوده منفصل قانونی مشهد واقع شده، ویژگی‌های کالبدی فضایی آن به واسطه استقرار در محدوده قانونی خصلت مشابهی با بافت‌های شهری دارد.مزیت این سکانس قرار گرفتن ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • سکانس 1 کشف رود اکو پارک

  سکانس 1 کشف رود اکو پارک

  سکانس(۱) کشف رود، پهنه ای یکنواخت در حریم شهر مشهد است که به لحاظ کاربری اراضی و پهنه بندی کالبدی عملکردی همگن است در این سکانس خصلت زیست محیطی و رویکرد مداخله (با توجه ...

  وضعیت پروژه : جاری
No Cache
Gt: 5.4719926516215
Qt: 0.82890439033508