فهرست طرح ها و پروژه ها رویکرد مسکونی
 • مجتمع مسکونی نماز ( صندوق زمین و ساختمان )

  مجتمع مسکونی نماز ( صندوق زمین و ساختمان )

  صندوق های زمین وساختمان از جمله نهادهای مالی هستند که با جمع آوری سرمایه های کوچک اشخاص و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی تشکیل می شوند. هدف از تأسیس این صندوق ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی شقایق ( صندوق زمین و ساختمان )

  مجتمع مسکونی شقایق ( صندوق زمین و ساختمان )

  صندوق های زمین وساختمان از جمله نهادهای مالی هستند که با جمع آوری سرمایه های کوچک اشخاص و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی تشکیل می شوند. هدف از تأسیس این صندوق ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی فاطمیه

  مجتمع مسکونی فاطمیه

  شهرداری مشهد در نظر دارد جهت تامین مسکن ارزان قیمت برای محرومان و اقشار کم درآمد و نیز خانواده های دارای بضاعت مالی پایین، اقدام به تعریف و اجرای پروژه مجتمع مسکونی ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی مهر و ماه6

  مجتمع مسکونی مهر و ماه6

  شهرداری مشهد در نظر دارد پروژه مهرو ماه را جهت ایجاد پروژه ای شاخص و برندینگ در حاشیه بلوار وکیل آباد احداث نماید. این پروژه جامع با کاربری های مختلط و متنوع در جهت رفع ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی مهر و ماه5

  مجتمع مسکونی مهر و ماه5

  شهرداری مشهد در نظر دارد پروژه مهرو ماه را جهت ایجاد پروژه ای شاخص و برندینگ در حاشیه بلوار وکیل آباد احداث نماید. این پروژه جامع با کاربری های مختلط و متنوع در جهت رفع ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی مهر و ماه4

  مجتمع مسکونی مهر و ماه4

  شهرداری مشهد در نظر دارد پروژه مهرو ماه را جهت ایجاد پروژه ای شاخص و برندینگ در حاشیه بلوار وکیل آباد احداث نماید. این پروژه جامع با کاربری های مختلط و متنوع در جهت رفع ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی مهر و ماه3

  مجتمع مسکونی مهر و ماه3

  شهرداری مشهد در نظر دارد پروژه مهرو ماه را جهت ایجاد پروژه ای شاخص و برندینگ در حاشیه بلوار وکیل آباد احداث نماید. این پروژه جامع با کاربری های مختلط و متنوع در جهت رفع ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی مهر و ماه2

  مجتمع مسکونی مهر و ماه2

  شهرداری مشهد در نظر دارد پروژه مهرو ماه را جهت ایجاد پروژه ای شاخص و برندینگ در حاشیه بلوار وکیل آباد احداث نماید. این پروژه جامع با کاربری های مختلط و متنوع در جهت رفع ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی مهر و ماه1

  مجتمع مسکونی مهر و ماه1

  شهرداری مشهد در نظر دارد پروژه مهرو ماه را جهت ایجاد پروژه ای شاخص و برندینگ در حاشیه بلوار وکیل آباد احداث نماید. این پروژه جامع با کاربری های مختلط و متنوع در جهت رفع ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی خدایی

  مجتمع مسکونی خدایی

  از آنجا که محدوده شمال غرب مشهد با دارا بودن مساعد ترین امکانات توسعه ، تقریبا در تمامی طرح های فرادست به عنوان محدوده توسعه جدید شهر مشهد مطرح شده است، لذا تعداد ساخت و ...

  وضعیت پروژه : جاری
طبقه بندی
پربازدیدترین طرح ها و پروژه های رویکرد مسکونی
No Cache
Gt: 4.2279407183329
Qt: 1.6068794727325