فهرست طرح ها و پروژه ها فرصت های سرمایه گذاری
 • مجتمع مسکونی و تجاری مجد1

  مجتمع مسکونی و تجاری مجد1

  شـهرداری مشهد بـا هدف سـاماندهی و بهسازی بــافت‌های شـهری و در راسـتای پــاسخ بـه تـامین نــیازهای مـتقاضیان اقــدام بـه تـعریف پـروژه مجتمع مسکونی مجد 1 دارای کاربری ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • هایپر مارکت توحید

  هایپر مارکت توحید

  شهرداری مشهد با رویکرد توسعه متوازن خدمات شهری و بهره گیری از ظرفیت و توان بخش خصوصی در ساخت و بهره‌برداری از فروشگاه ‌های بزرگ مقیاس و صنعت خرده فروشی، نسبت به پیش ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • هایپر مارکت بزرگ مقیاس

  هایپر مارکت بزرگ مقیاس

  شهرداری مشهد با رویکرد توسعه متوازن خدمات شهری و بهره گیری از ظرفیت و توان بخش خصوصی در ساخت و بهره‌برداری از فروشگاه ‌های بزرگ مقیاس و صنعت خرده فروشی، نسبت به پیش ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع تجاری مهر و ماه

  مجتمع تجاری مهر و ماه

  شهرداری مشهد در نظر دارد پروژه مهرو ماه را جهت ایجاد پروژه ای شاخص و برندینگ در حاشیه بلوار وکیل آباد احداث نماید. این پروژه جامع با کاربری های مختلط و متنوع در جهت رفع ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع تجاری مینو

  مجتمع تجاری مینو

  شـهرداری مشهد با هدف سـاماندهی و توسعه بـافت‌ فرسوده شـهری و در راسـتای پـاسخ بـه تامین نـیازهای مـتقاضیان اقـدام به تکمیل پروژه مجتمع تجاری اداری مینو در زمینی به مساحت ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع تجاری طلوع

  مجتمع تجاری طلوع

  شهرداری مشهد بـا هدف سـاماندهی اصناف و مشاغل شهری ابنیه مشهد و در راسـتای پــاسخ بـه تـامین نــیازهای مـتقاضیان اقــدام بـه تـعریف پروژه مجتمع تجاری طلوع با کاربری تجاری ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع تجاری طبرسی

  مجتمع تجاری طبرسی

  مجتمع طبرسـی با هدف ساماندهی و توسعه بـافت‌های کم بــرخوردار شـهری و در راسـتای پـاسخ به تامین نـیازهای مـتقاضیان و دارای کاربری های تـجاری و دفتر کار واقع در محل ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • ایده ها

  ایده ها

  ایده ها

  وضعیت پروژه : جاری
 • بازاریابی و بهره برداری

  بازاریابی و بهره برداری

  بازاریابی و بهره برداری

  وضعیت پروژه : جاری
 • پروژه های اجرا شده و در حال اجرا

  پروژه های اجرا شده و در حال اجرا

  پروژه های اجرا شده و در حال اجرا

  وضعیت پروژه : جاری
طبقه بندی
پربازدیدترین طرح ها و پروژه های فرصت های سرمایه گذاری