فهرست طرح ها و پروژه ها فرصت های سرمایه گذاری
 • مجتمع مسکونی صادقیه

  مجتمع مسکونی صادقیه

  از آنجا که محدوده شمال غرب مشهد با دارا بودن مساعد ترین امکانات توسعه ، تقریبا در تمامی طرح های فرادست به عنوان محدوده توسعه جدید شهر مشهد مطرح شده است، لذا تعداد ساخت و ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی بوستان

  مجتمع مسکونی بوستان

  از آنجا که محدوده شمال غرب مشهد با دارا بودن مساعد ترین امکانات توسعه ، تقریبا در تمامی طرح های فرادست به عنوان محدوده توسعه جدید شهر مشهد مطرح شده است، لذا تعداد ساخت و ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی و تجاری سعادت 3

  مجتمع مسکونی و تجاری سعادت 3

  شهرداری مشهد در راستای تحقق اهداف توسعه شهری و ایجاد منابع درآمدهای پایدار و اجرایی نمودن برنامه عملیاتی مدیریت شهری و نیز در راستای نوسازی و اعتلای بافت قدیمی شهر و ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی و تجاری سعادت 1

  مجتمع مسکونی و تجاری سعادت 1

  شهرداری مشهد در راستای تحقق اهداف توسعه شهری و ایجاد منابع درآمدهای پایدار و اجرایی نمودن برنامه عملیاتی مدیریت شهری و نیز در راستای نوسازی و اعتلای بافت قدیمی شهر و ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی و تجاری عامل4

  مجتمع مسکونی و تجاری عامل4

  محدوده عامل که در فاصله 2.5 کیلومتری از حرم مطهر رضوی واقع شده، متعلق به دوره توسعه تاریخی تا سال 1345می باشد.

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی و تجاری عامل3

  مجتمع مسکونی و تجاری عامل3

  محدوده عامل که در فاصله 2.5 کیلومتری از حرم مطهر رضوی واقع شده، متعلق به دوره توسعه تاریخی تا سال 1345می باشد.

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی و تجاری عامل2

  مجتمع مسکونی و تجاری عامل2

  محدوده عامل که در فاصله 2.5 کیلومتری از حرم مطهر رضوی واقع شده، متعلق به دوره توسعه تاریخی تا سال 1345می باشد.

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی و تجاری عامل1

  مجتمع مسکونی و تجاری عامل1

  محدوده عامل که در فاصله 2.5 کیلومتری از حرم مطهر رضوی واقع شده، متعلق به دوره توسعه تاریخی تا سال 1345می باشد. این محدوده در حدفاصل حرم مطهر تا میدان فردوسی (متعلق به ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی تجاری و ورزشی بهاران

  مجتمع مسکونی تجاری و ورزشی بهاران

  شهرداری مشهد پروژه مجتمع مسکونی بهاران را در زمینی به مساحت تقریبی 8500 متر مربع ، با هدف تامین نیازهای متقاضیان گروه درآمدی چهار و پنج، ایجاد الگو و طراحی مناسب مسکن در ...

  وضعیت پروژه : جاری
 • مجتمع مسکونی و تجاری مجد2

  مجتمع مسکونی و تجاری مجد2

  شـهرداری مشهد بـا هدف سـاماندهی و بهسازی بــافت‌های شـهری و در راسـتای پــاسخ بـه تـامین نــیازهای مـتقاضیان اقــدام بـه تـعریف پـروژه مجتمع مسکونی مجد2 دارای کاربری ...

  وضعیت پروژه : جاری
طبقه بندی
پربازدیدترین طرح ها و پروژه های فرصت های سرمایه گذاری