جمعه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳:۰۱ ۵۹
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2KfYsdin2KbZhyDYsdin2YfZg9in2LHZh9in2Yog2KrYrdmC2YIg2Ygg2KrYs9ix2YrYuSDYr9ixINin2KzYsdin2Yog2KrZiNin2YHZgtin2Kog2KjYpyDZhdiv2YrYsdin2YYg2KjYp9mG2YPZig==

برگزاری جلسه ارائه راهکارهای تحقق و تسریع در اجرای توافقات با مدیران بانکی

جلسه‌ای با حضور محمود عیدی"معاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد" و جمعی از مدیران این حوزه برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه تسریع در اجرای توافقات، حل مسائل و ارائه راهکارهای تحقق آن میباشد .

معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد در این جلسه از مدیران خواست تا برنامه‌های پیش‌رو را هر چه سریع‌تر عملیاتی کنند.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.4007185300191
Qt: 2.1907451152802