جمعه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۵۸ ۱۱۴
چچ
2KjYsdix2LPZiiDYqNix2YbYp9mF2Ycg2Ygg2KjZiNiv2KzZhyDbsdu027DbsSDZhdi52KfZiNmG2Kog2KfZgtiq2LXYp9iv2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

بررسی برنامه و بودجه ۱۴۰۱ معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

در این جلسه که با حضور معاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد و جمعی از مدیران این حوزه برگزار شد برنامه راهبردی سال آینده این معاونت بررسی و تدقیق آن با بودجه ۱۴۰۱ صورت پذیرفت.

معاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی ضمن تاکید بر اهتمام مدیران در عملیاتی شدن برنامه های پیش رو از ایجاد روشهای تامین مالی نوین و فعالیتهای اقتصادی جدید خبر داد.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.1737947463989
Qt: 1.9323260784149