جمعه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۵۴ ۴۵
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YbYtNiz2Kog2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2LTZh9ivINmIINmF2K/ZitixINi52KfZhdmEINio2KfZhtmDINix2YHYp9mHINmD2KfYsdqv2LHYp9mG

برگزاری نشست شهردار مشهد و مدیر عامل بانک رفاه کارگران

به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، این نشست با حضور اسماعیل الله‌گانی "مدیر عامل بانک رفاه"،سید عبدالله ارجائی "شهردار مشهد"، محمود عیدی، "معاون اقتصادی" و حسن منصوریان"رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت و گردشگری شورای اسلامی شهر مشهد" و با محوریت سرمایه‌گذاری‌های مشترک برگزار گردید.

در این نشست پیرامون سرمایه‌گذاری‌های مشترک ساختمانی و همکاری در تجهیز منابع پروژه‌های شهری از طریق روش‌های متنوع تامین مالی گفتگو و تبادل نظر شده و توافقات اولیه صورت پذیرفت.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.1012546221415
Qt: 1.8672506809235