پنجشنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ۲۳:۱۸ ۷۳
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YbYtNiz2Kog2YXYtNiq2LHZgyDYqNin2YbZgyDYtNmH2LEg2Ygg2YXYudin2YjZhtiqINin2YLYqti12KfYr9mKINmIINiz2KfYstmF2KfZhiDYs9ix2YXYp9mK2YfigIzar9iw2KfYsdmKINmIINmF2LTYp9ix2YPYquKAjNmH2KfZiiDZhdix2K/ZhdmKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

برگزاری نشست مشترک بانک شهر و معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد

به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، امروز این نشست با محوریت همکاری های مشترک و ورود به فعالیت‌های نوین اقتصادی با حضور درخشنده"عضو هیات مدیره و معاون اعتباری بانک شهر"، برقی، "مدیر امور شعب بانک شهر"، حیدری، "مدیر امور شعب استان"و دکتر عیدی، "معاون شهردار" برگزار گردید.
همچنین در این نشست در خصوص سایر موضوعات اقتصادی از قبیل تسهیلات، اوراق و اعتبار اسنادی گفتگو و تبادل نظر شد.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 3.1837700208028
Qt: 3.456524848938