سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ ۱۵:۰۴ ۶۸
چچ
2YXYudin2YjZhiDYtNmH2LHYr9in2LEg2Ygg2LHYptmK2LMg2LPYp9iy2YXYp9mGINin2YLYqti12KfYr9mK2IzYs9ix2YXYp9mK2YfigIzar9iw2KfYsdmKINmIINmF2LTYp9ix2YPYquKAjNmH2KfZiiDZhdix2K/ZhdmKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivOiDYp9mC2KrYtdin2K8g2LTZh9ix2Yog2YXZiNix2K8g2KrZiNis2Ycg2YLYsdin2LHYrtmI2KfZh9ivINqv2LHZgdiq

معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی،سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد: اقتصاد شهری مورد توجه قرارخواهد گرفت

طی مراسمی با حضور شهردار مشهد و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد معارفه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی،سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد در این مراسم گفت: وجود بارگاه منور رضوی بزرگ‌ترین سرمایه شهر مشهد است که این شهر را متبرک کرده است.
محمود عیدی افزود: برنامه‌های من برای حوزه اقتصادی مبتنی بر سیاستهای شهردار و شورای اسلامی شهر خواهد بود، در این میان بحث اقتصاد شهری مورد توجه قرار دارد.
معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد اضافه کرد: بحث کاهش وابستگی‌ها به حوزه زمین و مسکن و نقشی که دولت می‌تواند در اقتصاد شهری داشته باشد نیز یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در حوزه اقتصادی خواهد بود.
عیدی ادامه داد: در بودجه 1400 حدود شصت درصد از درآمدها متکی به صنعت ساختمان است و اگر موضوع فروش دارایی‌ها را نیز مد نظر قراردهیم، 73 درصد از مجموع درآمدهای شهرداری در بودجه امسال از حوزه زمین و مسکن بوده است که باید مدیریت شود .
وی گفت: برای کاهش سهم درآمدهای شهرداری از محل صدور پروانه و فروش زمین ، باید برای تامین مالی منابع جدیدی را در نظر گرفت که در این مسیر موضوع ورود به سرمایه‌گذاری و تامین مالی های مختلف که مورد تاکید شهردار مشهد نیز هست، مد نظرمان قرارخواهد گرفت.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 1.66747935613
Qt: 1.1915352344513