سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۴:۴۰ ۱۱۷۷
چچ
تعیین محدوده و حریم شهر مشهد

تعیین محدوده و حریم شهر مشهد

آن‌طور که این خبر روایت می کند، شورای عالی شهرسازی بالاخره در جلسه مورخ سوم آذرماه خود، پیرو مباحث جلسه مورخ ٢٣تیرماه امسالش و همچنین صورتجلسه ای به تاریخ ٢٧/٧/٩٣ از کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری بافت های واجد ارزش، حریم و محدوده کلانشهر مشهد را مشخص کرد.
همه این ها در قالب «مصوبه شماره یک» شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه‌ای به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی اعلام شده است.
تایید مشروط پیش بینی جمعیت مشهد در افق پنج ساله
بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران؛ «جمعیت ساکن مشهد
در افق زمانی پنج ساله توسط مشاور، ٠٠٠/٨٥٦/٣ نفر پیش‌بینی شده است.» البته با قید این تبصره که؛ «با توجه به حساسیت ها و ویژگی های خاص شهر مشهد مقرر گردید پس از سرشماری رسمی کشور در سال ١٣٩٥ میزان تحقق‌پذیری جمعیت مذکور بررسی و در صورت نیاز مطالعه مجدد و اصلاحات تکمیلی متعاقب در طرح صورت پذیرد.»
شورای عالی شهرسازی نظر خود در ارتباط با محدوده مورد مناقشه حریم شهر مشهد با شهرستان طرقبه و شاندیز که سال ها، خوراک سوژه‌پردازی رسانه ها بود هم این گونه عنوان کرده است: «لکه هاشور خورده(همان محدوده اختلافی در حریم) واقع در شمال غرب محدوده، با کاربری سبز در حریم لحاظ می‌شود. درباره این لکه پس از نهایی شدن تصمیم درباره تقسیمات سیاسی و اداری و با لحاظ شرایط و اقتضائات فنی با درخواست استان و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم گیری خواهد شد.»
تهیه طرح ویژه منفصل طوس با رویکرد فرهنگی
در دیگر بند مصوبه شورای عالی شهرسازی عنوان شده که؛ «در خصوص محدوده منفصل توس ضمن تأیید نظر کمیته فنی مقرر شد طرح ویژه ای با رویکرد فرهنگی با تأکید بر صیانت از آثار تاریخی و حفظ باغات و اراضی زراعی برای این محدوده تهیه و متعاقباً به تصویب شورای عالی برسد. وظیفه تهیه این طرح بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با همکاری شهرداری مشهد می باشد.»
پایان این مصوبه هم روایت می کند که؛ شهرک های صنعتی و نواحی مصوب موجود از محدوده و حریم خارج می‌باشند.
تعیین محدوده و حریم کلانشهر مشهد
در همین رابطه سرپرست نهاد مطالعات وبرنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد با تایید خبر تعیین محدوده و حریم مشهد در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به شهرآرا می گوید: محدوده و حریم کلان‌شهر مشهد در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مشخص و ابلاغ شد.
دکتر سید علی حسین پور می افزاید: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، جمعیت ساکن پیش بینی شده توسط مشاور در افق زمانی طرح جامع که سال ١٤٠٥ است، ٣ میلیون و ٨٥٦ هزار نفر خواهد بود.
وی البته تاکید کرد که؛ «به دلیل ویژگی های خاص کلانشهر مشهد از جمله موضوع تامین آب شرب مورد نیاز شهروندان، مقرر شده تا پس از سرشماری عمومی سال ٩٥ میزان تحقق پذیری این پیش بینی بررسی و در صورت نیاز، اصلاحات لازم انجام شود.»
آغاز تدوین طرح های تفضیلی منفصل توس، قرقی و جامع حریم مشهد
وی همچنین از آغاز تدوین ٣ طرح تفصیلی محدوده منفصل توس، طرح تفصیلی محدوده قرقی و طرح جامع حریم مشهد خبر می دهد و می گوید: تدوین این طرح ها از سوی نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه شهر مشهد که یک نهاد مشترک میان شهرداری، شورای اسلامی شهر مشهد و وزارت راه و شهرسازی است و با رویکرد فرهنگی و با تاکید بر صیانت از آثار تاریخی و حفظ باغات و اراضی زراعی برای محدوده توس آغاز شده است.
سرپرست نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد با بیان اینکه در طرح جامع فعلی مشهد، مساحت محدوده این کلان‌شهر
٣٠ هزار و ٥٥٨ هکتار و مساحت حریم ٧٧ هزار مترمربع است، می گوید: کنترل توسعه بی رویه شهر، ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهر، تامین نیازهای درمانی شهر بر اساس چهارچوب های قانونی، حفاظت از حریم قانونی و منابع طبیعی، ایجاد هماهنگی میان برنامه های عمرانی و مقررات کلی دستگاه‌ های اجرایی از جمله اهداف تدوین طرح جامع حریم کلانشهر مشهد است.
حسین پور تاکید می کند: خروجی این سه طرح هم تدوین سندهای پهنه بندی فعالیتی، ضوابط و مقرات، برنامه و طرح ها، بانک اطلاعاتی حریم، تحقق پذیری طرح، مدیریت یکپارچه حریم، سیما و منظر حریم، حفاظت از عرصه های طبیعی و تهیه بانک اطلاعات حریم وهمچنین نقشه شبکه حرکت و دسترسی در راستای کنترل کالبدی شهر و حفظ هویت فضای کالبدی، سامان بخشیدن به اسکان و کنترل استقرار بی رویه جمعیت در کنار فعالیت در قالب مناطق منفصل شهری، حفاظت از گستره زیست محیطی در راستای جلوگیری از توسعه بی رویه کالبدی، جلوگیری از شکل گیری پهنه های فعالیتی، جلوگیری از هدررفتن منابع اندک محیطی، ممانعت از رشد بازارهای غیر رسمی، پیشگیری از
آلودگی های زیست محیطی، جلوگیری از هزینه های توسعه شبکه های زیرساختی، جلوگیری از بی نظمی و آشفتگی فضایی و جلوگیری از افزایش هزینه های کنترل نظارت می باشد.
تامین اعتبارات لازم برای تهیه طرح ها از سوی مدیریت شهری
او با تاکید بر اینکه اعتبارات لازم برای اجرای این طرح ها توسط مدیریت شهری تامین شده است، می گوید: تمام این مباحث در طرح مجموعه شهری مشهد مدنظر قرار گرفته ولی در راستای تاکید بر حفظ محیط زیست و اجرایی کردن طرح مجموعه شهری، طرح حریم اجرایی می شود.
تعیین تکلیف محدوده مورد مناقشه به نفع دو طرف
حسین پور اشاره ای هم به مناطق اختلافی میان دو شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز دارد و می افزاید: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، مناطق مورد مناقشه که شامل ٦٢٦ هکتار با مرز محدوده و ٥ هزار هکتار در مرز حریم است، با کاربری سبز در حریم شهر لحاظ می شود و پس از نهایی شدن تقسیمات سیاسی و اداری و همچنین با لحاظ کردن شرایط و اقتضائات فنی، از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی تصمیم گیری نهایی صورت خواهد گرفت.
وی تاکید می کند: شورای عالی شهرسازی کشور موضوع محدوده مورد مناقشه را به نفع دو طرف به عنوان کاربری فضای سبز لحاظ کرده است.
حسین پور این را می گوید که؛ «در خصوص موضوع مدیریت مناطقی که با کاربری فضای سبز در حریم شهر لحاظ شده، هنوز تصمیم گیری صورت نگرفته که باید در جلسات آتی شورای عالی شهرسازی در این ارتباط هم تصمیم گیری شود.»
بررسی محدوده و حریم شهر به جلسه آتی موکول شد
معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد هم در این ارتباط از تعیین حریم مشهد در شورای عالی شهرسازی و معماری اظهار بی اطلاعی می کند و می‌گوید: در آخرین جلسه این شورا دو مبحث جمعیت و آب قطعی و مصوب شد اما به دلیل به اتمام رسیدن زمان جلسه، بررسی موضوع محدوده و حریم شهر به جلسه آتی موکول شد.
محمدرضا حسین نژاد در ارتباط با طرح تفصیلی شهر مشهد در گفتگو با شهرآرا، می افزاید: بر اساس قانون، پس از تصویب طرح جامع در شورای عالی برنامه ریزی استان کار تهیه طرح تفصیلی شهر آغاز می شود.
وی تصریح می کند: ظرف ٣ ماه پس از ابلاغ طرح جامع مشهد از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور طرح تفصیلی مشهد برای تصویب نهایی به کمیسیون ماده ٥ ارائه خواهد شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تاکید می کند: با تصویب نهایی طرح تفصیلی، صدور پروانه و کاربری ها بر اساس این سند انجام خواهد گرفت.
وی اشاره ای به لحاظ شدن کاربری فضای سبز برای محدوده مورد مناقشه مشهد و طرقبه شاندیز در ابلاغیه شورای عالی شهرسازی کشور دارد و می گوید: امیدواریم این محدوده به عنوان تنفسگاهی برای این دو شهرستان حفظ شود و شاید این موضوع که اداره این محدوده در اختیار چه کسی قرار گیرد، اهمیتی نداشته باشد.
مصوبه ای ابلاغ نشده است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی نیز در این ارتباط می‌گوید: بنده از طریق رسانه ها از تعیین محدوده و حریم شهر مشهد در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مطلع شدم اما با این حال هنوز این مصوبه به استانداری ابلاغ نشده است.
محمدحسن واحدی در گفتگو با شهرآرا، تصریح می کند: در جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور موضوع محدوده و جمعیت شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت و نقطه نظرات مسئولان استانی نیز اعلام شد اما در خصوص حریم این کلان شهر هیچ گونه بحثی مطرح نشد.
وی عنوان می کند: مسئولان استانی تنها به منظور اعلام نقطه نظرات و ارائه مدارک و مستندات در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری حضور پیدا می کنند اما در هنگام تصمیم گیری نهایی، جلسه شورا تنها با حضور اعضا برگزار می شود.
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شهرک صنعتی توس در محدوده شهر مشهد قرار گرفته است یا خیر؟ خاطرنشان می کند: از آنجا که شهرک صنعتی توس یک شهرک فرااستانی و استراتژیک می باشد، پیشنهاد شد که این شهرک در قالب یک لکه، در محدوده مشهد لحاظ شود اما تصمیم گیری نهایی در این خصوص با شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است.

فهرست طبقات