چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۲ ۱۳:۳۸ ۳۲۰۰
چچ
استفاده از سرمایه خارجی نوسازی بافت فرسوده را سرعت می‌بخشد

استفاده از سرمایه خارجی نوسازی بافت فرسوده را سرعت می‌بخشد

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی گفت: تأمین و تجهیز منابع مالی به عنوان مهمترین رکن اجرایی کردن طرح ها و پروژه های شهری از تنوع و گستردگی فراوان برخوردار است و در عین حال موانع و محدودیت های مختلفی بر سر هرکدام از این روش ها وجود دارد. این امر لزوم توجه به انتخاب بهینه ترین روش در دستیابی به حداکثر میزان بازدهی را می طلبد.
مهرنوش حسن زاده با اشاره به روش های مختلف برای نوسازی بافت فرسوده شهری افزود: استفاده از وام های خارجی به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانکی، یکی از روش های اقتصادی تأمین مالی در نوسازی بافت های فرسوده شهری است؛ علاوه بر آن در بافت هایی که آثار تاریخی با ارزشی موجود است، شرایط دریافت فاینانس راحت تر و میزان آن بیشتر است. توسعه بازار سرمایه، اشتغالزایی و تطابق با نظام فنی و اجرایی کشور از دیگر مزایای استفاده از این روش محسوب می شود.
وی تصریح کرد: استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسعه بازار کالا، خدمات، استفاده از نیروی کار ارزان، دسترسی بهتر و کم هزینه تر به منابع و مواد اولیه را درپی دارد. علاوه برآن گریز از تعرفه ها و نیز استفاده از تخفیف های مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.
حسن زاده با بیان اینکه صندوق زمین و مسکن یکی دیگر از روش های تامین منابع مالی برای نوسازی بافت فرسوده است، تصریح کرد: سرمایه گذاران خرد از سود ناشی از ساخت و ساز بهره‌مندمی‌شوند. آنها نیز از افزایش قیمت بخش مسکن مصون خواهند بود. طراحی صندوقهای زمین و ساختمان کاملاً بومی است و باتوجه به ساختار و فعالیت ویژه، طراحی شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی با اشاره به نقاط مثبت مشارکت مردمی دربازسازی بافت فرسوده شهرها گفت: از نقاط مثبت و حائز اهمیت این سیاست ها، مشارکت صاحبان این بافت ها در فرآیند نوسازی است. صاحبان بافت ها با آوردن زمین خود در فرآیند احیای این بافت ها سرمایه گذاری میکنند و متناسب با آورده زمین خود، قسمتی از ارزش افزوده ایجاد شده را صاحب می‌شوند.این امر علاوه بر بازسازی بافت ها توانمندسازی ساکنان را نیز درپی‌خواهد داشت.
 

فهرست طبقات