شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۱ ۱۰:۱۰ ۹۶۸
چچ
بودجه شهرداری مشهد به دو قسمت بودجه نقدی و بودجه تعهدی تقسیم می‌شود

بودجه شهرداری مشهد به دو قسمت بودجه نقدی و بودجه تعهدی تقسیم می‌شود

براهیم رئیسیون معاون اقتصادی و رییس سازمان سرمایه گذاری‌ها و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری مشهد در جمع خبرنگاران با اشاره به رسالت شکل‌گیری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد اظهار داشت: رویکرد این معاونت ایجاد رونق در شهر است نه در شهرداری‌ها؛ چراکه برای ما فعال شدن و پویا شدن اقتصاد شهر حائر اهمیت است و بنابر این تلاش می‌کنیم از مسیر رونق اقتصادی نیازهای جدید را تولید کنیم.
ابراهیم رئیسیون گفت:‌ در شهرهای کوچک تر شهرداری‌ها تنها به نگه‌داری شهر و ارائه خدمات شهری جاری می پردازند این درحالی است که شهرداری مشهد ضمن انجام وظایف خود در زمینه نگه داری شهر وارائه مناسب خدمات شهری به توسعه شهر مشهد نیز توجه ویژه ای دارد و در همین راستا این معاونت برای فراهم سازی زمینه‌ها و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.
وی دبا بیان اینکه امروز فضای سرمایه‌گذاری بیش از پیش در مشهد مقدس باز شده است و تمام مجموعه این معاونت نیز در یک مکان تجمیع شده است، بیان کرد: دیگر نیاز نیست سرمایه‌گذار برای انجام هر یک از بوروکراسی‌های اداری و یا گرفتن امضا به چندین ساختمان مراجعه کند؛ بلکه سرمایه‌گذار و بخش خصوصی تنها کافی است با مراجعه به ما و انجام مقدمات سرمایه گذاری را شروع کند.
او ابرازداشت: مشهد برای توسعه دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی است و در همین راستا باید با تشویق سرمایه‌گذار اولویت های شهری را شناسایی و منابع را به درستی در این شهر هزینه کرد.
رئیسیون از انتشار دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مشهد در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در مهرماه سال جاری 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت قطار شهری مشهد منتشر می‌شود.

فهرست طبقات