شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۰۵ ۳۲۷
چچ
تکذیب انسداد دستگاه های کارتخوان و حساب‌های بانکی پیمانکاران جایگاه‌های سی‌ان‌جی شهرداری

تکذیب انسداد دستگاه های کارتخوان و حساب‌های بانکی پیمانکاران جایگاه‌های سی‌ان‌جی شهرداری

به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، میثم امانی، پیرو انتشار اخبار مذکور در فضای مجازی عنوان کرد: بر اساس آمار شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از تعداد ٧٨ کد جایگاه سی ان جی سطح شهر مشهد، تنها ۴٠ کد جایگاه در مالکیت شهرداری و ٣٨ کد جایگاه دیگر در مالکیت بخش خصوصی و سایر سازمان ها است.

وی با تاکید بر این که در زمان تغییر پیمانکاران، این جایگاه ها بدون هیچ وقفه مالی به پیمانکاران جدید واگذار می شود، گفت: با توجه به اینکه واگذاری جایگاه های سی ان جی متعلق به معاونت اقتصادی شهرداری به پیمانکاران جدید به تازگی صورت پذیرفته است، بنابراین هیچ حساب‌ بانکی و دستگاه کارتخوانی متعلق به پیمانکاران جایگاه‌های سی‌ان‌جی شهرداری مسدود نمی باشد.

امانی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری مشهد با رویکرد بهره گیری از توان فنی و تخصصی بهره برداران بخش خصوصی طی چندین مرحله، بهره‌برداری از جایگاه‌های سی ان جی را به پیمانکاران مجاز و مورد تایید شرکت پخش فرآورده‌های نفتی واگذار می‌نماید، همچنین نظارت از این جایگاه ها به صورت روزانه توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی، ناظران شهرداری و بازرسان اداره کل استاندارد انجام می شود.