دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰ ۴۳۲
چچ
معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

معاونت اقتصادی شهرداری مشهد ، سازمانی است که بر اساس مفاد ماده 54 قانون شهرداری ها در سال 1391 خورشیدی تاسیس شد و مسئولیت تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های توسعه و عمران شهری شهر مشهد را بر عهده دارد .

معاونت اقتصادی شهرداری مشهد ، سازمانی است که بر اساس مفاد ماده 54 قانون شهرداری ها در سال 1391 خورشیدی تاسیس شد و مسئولیت تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های توسعه و عمران شهری شهر مشهد را بر عهده دارد .

فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب درباره سازمان