•  
     
     
     
     
     
     
     
     
   • Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • انتصاب دکتر رضا خواجه نائینی به سمت معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد
    دکتر رضا خواجه نائینی با حفظ سمت به عنوان معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد منصوب شد.
    ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ادامه خبر
    احداث پروژه یاس در ۶۵ هزار متر زمین رها شده در بافت پرجمعیتی ریزدانه و کم برخوردار بولوار توس
    پروژه یاس تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا پایان سال جاری یا اواسط سال آینده باید به بهره برداری برسد.
    ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ادامه خبر