• لیست مدیریتی پروژه ها
    ردیف نام فارسی پروژه نام انگلیسی پروژه نوع فروش کاربری منطقه مساحت عرصه مساحت زیربنا
    1 بوستان بزرگ خورشید Khorshid Project چند منظوره 384 هکتار
    2 مهر وماه MehroMah مسکونی، تجاری-اداری، اقامتی، فرهنگی، ورزشی، پارکینگ منطقه 11 42،337 394،290
    3 خورشید khorshid منطقه 1 1543 10125
    4 کلاهدوز 34 kolahdooz 34 مسکونی- پارکینگ منطقه 1 328 1,015
    5 آلتون Alton تجاری - اداری - پارکینگ منطقه 1 2247/5 27,000
    6 سلمان Salman تجاری - اداری - پارکینگ منطقه 1 10,888 52,000
    7 هاشمیه 22 hashemiye 22 مسکونی منطقه 9 254 1,042
    8 پارکینگ طبقاتی 17 شهریور 17shahrivar Parking تجاری - پارکینگ منطقه 7 5,800 77,700
    9 تابا Taba تجاری - پارکینگ -اداری منطقه 11 1,036 8,640
    10 راژان تدبیر Razhan Tadbir تجاری - پارکینگ - تفریحی - مسکونی منطقه 11 22,220 177,660