• Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • نشست مشترک انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فی ما بین معاونت اقتصادی شهرداری مشهد و پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن برگزار شد
    امروز استارت آپ‌های بین‌المللی در سه مرحله به فعالیت می‌پردازند. در مرحله نخست ایده‌ها پرورش یافته و به پختگی می‌رسند و سپس قراردادهای مطالعات اجرایی آنها منعقد می‌شود و در انتها نیز در غالب لوایحی به مدیران مرتبط جهت بررسی و تصویب ارائه می‌شوند
    ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ادامه خبر
    پس از توافقنامه برجام قریب به 40 هیئت سرمایه گذاری خارجی از پروژه های شهری بازدید داشته اند
    19 پروژه مشارکتی فعال در شهر به صورت مستقیم برای 3000 نفر اشتغالزایی کرده اند
    ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ادامه خبر