• چهارشنبه،26 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع بوستان یک

     

    طرح در نگاه کلی

     محل احداث خیابان سعدی حد فاصل سعدی 9 و 11
     زمان ساخت 2سال
    هزینه های ساخت پروشه 960,906 میلیون ریال
    کل درآمذهای پروژه 1,904,622 میلیون ریال
     نرخ بازده داخلی پروژه(IRR) %45

     

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت(مترمربع)
    پارکینگ 3 - و 2- 6599
    انبار، پارکینگ، تاسیسات -1 3299.5
    تجاری همکف,+1,+2 8856.6
    اقامتی +8الی +3 10419.6

     

     

    مزایای اصلی مجتمع بوستان یک

    • موقیعت مناسب به جهت دسترسی به شریانهای مرکزی شهر مشهد خطوط قطار شهری
    • تلفیق معماری مناسب و سنتی و استفاده از رواق در پیاده روها
    • پتانسیل اقتصادی مناسب منطقه برای احداث کاربری تجاری و اقامتی
    • حفظ و تقویت کارکرد فعلی خیابان سعدی در سطح شهر و فراشهر
    • کمک به بهبود وضعیت تردد سواره و پیاده
    • توجه به پیاده مداری و دیدهای زیبا وجذاب
    • خرید در مکانی مفرح و ارام
    • برخورداری از واحدهای تجاری 50 و20 متر مربعی در 3 طبقه
    • برخورداری از واحدهای اقامتی در 6 طبقه
    • برخورداری از انبار
    • پارکینگ فراوان با سیستم هوشمند اختصاصی مجتمع و عمومی
    • بهره گیری از استانداردهای روز دنیا در ساخت مجموعه ای خاص با معماری منحصر به فرد
    • دید مناسب واحدهای اقامتی به حرم مطهر
    • توجیه اقتصادی بسیار بالا با نرخ بازده 45 درصد برای سرمایه گذار و امکان بهره مندی از سود 943 میلیارد ریالی

     

    هموقعیت مکانی پروژه

    • استقرار در شهرداری منطقه 8 و مجاورت شهرداری منطقه ثامن
    • استقرار در فاصله 70 متری میدان سعدی دارای 53.2 متر حاشیه
    • موقعیت مناسب به
    • نزدیکی به حرم
    1. دسترسی به میدان شهدا وخیابانهای دانشگاه چمران و امام خمینی
    2. دسترس مناسب به خطوط 2 3 4 قطار شهری مشهد در میدان شهدا در اینده
    • انطباق بر پلاک های موجود

    ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    •  دارای 53.2 متر در حاشیه خیابان سعدی
    • ورودی و خروجی مجزای پارکینگ
    • برخورداری از 33 واحد تجاری 50 متر مربعی در طبقه همکف و 81 واحد تجاری 20 متر مربعی در هر یک از طبقات 1 و2
    • کاربری تجاری مختص فروش و تعمیرات لوازم الکترونیکی و لوازم صوتی و تصویری
    • استقرار نمایندگی های برندها و شرکت های داخلی و خارجی لوازم الکترونیکی ولوازم صوتی و تصویری و ....
    • خالص تجاری در طبقات تجاری %55 و ما بقی مختص فضای عمومی مجتمع راه رو راه پله پله برقی اسانسور
    • اسانسور حمل بار و تاسیسات مجتمع
    • تنوع در متراژ دهنه واحدهای تجاری
    • واحد های اقامتی 1 الی 4 تخته
    • در نظر گرفتن شعب بانکی در طبقه همکف مجتمع
    • استفاده از رواق در طبقه همکف و اول در ترکیب با پیاده راه و ایجاد دید زیبا به خیابان سعدی از طبقات 1 و2 مجتمع
    • دسترسی پیاده راه در طبقات 1 و2 به وسیله پله برقی به صورت مستقیم از خیابان با ورودی و خروجی مجزا
    • پارکینگ طبقاتی هوشمند در سه طبقه با ظرفیت 347 خودرو سواری

     

    برآورد هزینه های طرح

    جدول براورد هزینه تملک زمین طرح

    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع )
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 مسکونی 3,473 85 295,222 براساس بازدید میدانی و
    استعلام از کارشناسان محلی
    2 لابی - ورزشی- پیلوت (فضای باز) 0 0 0  
      جمع 3,473 85 295,222  

     

     

    جدول براورد هزینه پروانه ساختمانی

    ردیف شرح هزینه مساحت
    )متر مربع(
    هزینه واحد
    )میلیون ریال(
    کل هزینه
    )میلیون ریال(
    ملاحظات
    1 صدور پروانه کاربری اقامتی 10,419.6     براساس محاسبات
    کارشناسان
    2 صدور پروانه کاربری تجاری 8,856.7      
    3 صدور پروانه کاربری انبار 1,650      
      جمع کل 20,926.3 17.90 374,500  

     

     

    جدول براورد هزینه ساخت کاربری های طرح
    ردیف شرح هزینه سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال) جمع
     1 هزینه ساخت کاربری اقامتی 21,512 0 0 21,512
     2 هزینه ساخت کاربری تجاری 25,814 36,140 43,368 105,322
     3 هزینه ساخت کاربری انبار و تاسیسات 1,412 1,694 1,742 4,848
     4 هزینه ساخت پارکینگ 630 540 1,037 2,207
      جمع 66,680 43,975 53,739 164,394

     

     

     

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه

    ردیف شرح هزینه کل هسینه
    )میلیون ریال(
    درصد از
    کل
    1 هزینه تملک 295222 %33
    2 هزینه صدور پروانه 374,500 %42
    3 هزینه ساخت ابنیه 2142058 %24
    4 سایر هزینه ها )شامل طراحی نقشه و نظارت و محوطه سازی( 5,482.4 %1
      جمع کل 8894102 %100

     

     

    جدول براورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم

     ردیف  نوع
    کاربری
    ششماهه اول(میلیون ریال) ششماهه دوم(میلیون ریال) ششماهه سوم(میلیون ریال) ششماهه چهارم(میلیون ریال)  جمع ملاحظات
           
    1 هزینه  تملک 147,611 162,372.1 0 0 309,983.1
    2 هزینه  صدور پروانه 187250 205,975 0 0 393225
    3 هزینه  ساخت اقامتی 12,503.5 22,923.1 30,258.5 33,284.4 98,9695.
    4 هزینه ساخت تجاری 15,056.3 20,702.4 27,327.2 25,050 881359
    5 هزینه  ساخت انبار و تاسیسات 3,375 4,455.0 4,083.8 3,593.7 15,507.5
    6 هزینه ساخت پارکینگ 105169 11,568.5 12,725.4 13,997.9 488087
    7 سایر هزینه ها  19188 1,206.1 1,326.7 1,824.3 6,275.9
      جمع 3782315 429,202.3 75,721.6 77,750.2 9609057

     

    جدول براورد درامدهای پروژه بر اساس استعلام کارشناسان
    ردیف نوع کاربری زیربنای کل
    )مترمربع(
    قیمت فروش یک مترمربغ
    )میلیون ریال(
    درآمدکل
    )میلیون ریال(
    1 اقامتی 6,772.7 80 541,819.2
    2 تجاری 4,871.2 170 828,097.7
    3 انبار 1,320 65 85,800
      جمغ 12,963.9 ------- 1,455,716.9

     

    جدول براورد درامد های پروژه در طول زمان با احتساب تورم
    ردیف نوع
    کاربری
    ششماهه اول ششماهه دوم ششماهه چهارم جمع
    میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
    1 اقامتی 0 333,788 370,504 704,292
    2 تجاری 0 408,120 679,519 1,087,639
    3 انبار 0 42,286 70,406 112,691
        0 784,193 1,120,4 1,904,622

     

     

     محاسبه فاکتورهای اقتصادی

    جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری

    ردیف شرح با احتساب نرخ تورم(میلیون ریال) بدون احتساب نرخ تورم
    1 هزینه های احداث 960,906 889,410
    2 درآمدهای فروش 1,904,622 1,455,717
    3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 943,717 566,307
    4 نرخ بازگشت سرمایه(ROR) 98% 64%
    5 ارزش خالص فعلی( NPV) 515,774 263,376
    6 نرخ بازده داخلی(IRR) 45% 31%

     

    تعداد بازدید :2292
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: