• سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع مسکونی غرب 5

    مجتمع مسکونی غرب - پلاک پنج

    طرح در نگاه کلی

     محل احداث قاسم آباد انتهای بلوار دکتر حسابی
     زمان ساخت 3سال
     هزینه های احداث پروژه 80,619میلیون ریال
    درآمدهای فروش 117,043 میلیون ریال
     نرخ بازده داخلی پروژه(IRR) %57

     

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت(مترمربع)
    مسکونی 15 الی 1 5265.5
    لابی پیلوت و فضای باز همکف 394.9
    انبار و تاسیسات -2 140.4
    پارکینگ -2و-1 1264.16

     

    مزایای اصلی مجتمع مسکونی غرب پلاک دو

    • استقرار در انتهای بلوار حسابی و دسترسی به شریانهای اصلی شهر ·
    • بهره گیری از استاندارهای روز دنیا و معماری مدرن در طراحی مجتمع ·
    • سهولت تملکبه جهت اینکه عرصه مورد نظر در قالب یک پلاک میباشد ·
    • تامین پارکینگ مکفی مجموعه برطبق ضوابط مورد نظر و بیشتر از آن ·
    • سودآوری مناسب در حدود 36424 میلیون ریال طی 3 سال با نرخ بازده 57 درصد ·
    • دارا بودن پتانسیل بلند مرتبه سازی به جهت گستردگی و عریضبودن معابر مجاور ·
    • همخوان بودن با بافت مسکونی اطراف و منطقه 10 شهرداری ·
    • تأمین ایمنی و امنیت مجموعه با واحد نگهبانی مجرب و سیستم مانیتورینگ و دوربینهای مدار بسته و...

     

    موقعیت مکانی پروژه

    • استقرار در شمال غرب مشهد و منطقه 10 شهرداری ·
    • دسترسی به معابر اصلی و پرتردد شهری نظیر بزرگراه امام علی (ع)، میثاق، آزادی ·
    • استقرار در انتهای بلوار حسابی ·
    • استقرار در بافت مسکونی ·
    • دو ممر بودن مجتمع

     

    ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    • 5 طبقه مسکونی به متراژ 5265.5 مترمربع ·
    • برخورداری از فضای عمومی در همکف در قالب لابی، فضای ورزشی و فضای باز ·
    • استقرار توده در جنوب و عدم وجود مشکل سایه اندازی ·
    • حاشیه مناسب و دو نبشبودن ·
    • برخورداری از 50 واحد با میانگین مساحت 100 مترمربع ·
    • در نظر گرفتن آسانسور به میزان مکفی ·
    • فضای پارکینگبه ازای هر واحد مسکونی 25 مترمربع و بخشی به عنوان پارکینگ میهمان ·
    • تخصیصانبار مستقل به هر واحد مسکونی در طبقه منهای دو ·
    • حداکثر نورگیری واحد های مسکونی به جهت استقرار مناسب اعیانی

     

    برآورد هزینه های طرح

    جدول برآورد هزینه ساخت کاربری های طرح

    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع )
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    1 مسکونی 5,265.6 8.0 42,125
    2 لابی - ورزشی- پیلوت (فضای باز) 394.9 5.0 1,975
    3 انبار و تاسیسات 140.0 5.0 700
    4 پارکینگ 1,264.1 5.0 6,321
      جمع 7,065   51,120

     

     

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه

    ردیف شرح هزینه هزینه کل(میلیون ریال) درصد از کل
    1 هزینه تملک 10,531 15.3%
    2 هزینه ساخت ابنیه 51,120 74.1%
    3 سایر هزینه ها 2,045 3%
    4 هزینه پروانه 10 7.6%
      جمع کل 68,946 100%

     

     

    جدول برآورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم

    ردیف شرح هزینه سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال) جمع
     1 هزینه تملک 10,531 0 0 10,531
     2 هزینه ساخت مسکونی 12,637 17,692 21,231 51,561
     3 لابی - ورزشی- پیلوت (فضای باز) 691 829 853 2,373
     4 هزینه ساخت انبار و تاسیسات 245 210 403 858
     6 هزینه ساخت پارکینگ 2,212 2,275 3,186 7,673
     7 هزینه پروانه 5,250 0 0 5,250
     8 سایر هزینه ها 1,022 613 736 2,372
      جمع 32,589 21,621 26,409 80,619

     

     

    برآورد درآمدهای طرح

    جدول برآورد درآمدهای پروژه (براساس استعلام از کارشناسان)

    ردیف نوع کاربری زیربنای مفید
    (مترمربع)
    قیمت فروش یک مترمربع
    (میلیون ریال)
    درآمد کل
    (میلیون ریال)
    1 مسکونی ( 87 % مفید) 4,581 18.5 84,750
      جمع 4,581 ------ 84,750

     

     

    جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم

     ردیف  نوع
    کاربری
    سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال)  جمع  ملاحظات
     1  مسکونی  0 41,358 75,685  117,043  سال دوم 40 % ، سال سوم 60%
      جمع 0 41,358 75,685 117,043  

     

     

     محاسبه فاکتورهای اقتصادی

    جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری

    ردیف شرح با احتساب نرخ تورم(میلیون ریال) بدون احتساب نرخ تورم
    1 هزینه های احداث 80,619 68,946
    2 درآمدهای فروش 117,043 84,750
    3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 36,424 15,804
    4 نرخ بازگشت سرمایه(ROR) 45% 22%
    5 ارزش خالص فعلی( NPV) 14,737 924
    6 نرخ بازده داخلی(IRR) 57% 27%

     

    تعداد بازدید :2383
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: