• چهارشنبه،26 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع مسکونی غرب 2

    مجتمع مسکونی غرب - پلاک دو

    طرح در نگاه کلی

     محل احداث قاسم آباد انتهای بلوار دکتر حسابی
     زمان ساخت 3سال
     هزینه های احداث پروژه 164,394 میلیون ریال
    درآمدهای فروش 239,080 میلیون ریال
     نرخ بازده داخلی پروژه(IRR) %57

     

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت(مترمربع)
    مسکونی 15 الی 1 10755.9
    لابی پیلوت و فضای باز همکف 806.7
    انبار و تاسیسات -2 360
    پارکینگ -2و-1 2418.6

     

     

    مزایای اصلی مجتمع مسکونی غرب پلاک دو

    ستقرار در انتهای بلوار حسابی و دسترسی به شریانهای اصلی شهر ·
    بهره گیری از استاندارهای روز دنیا و معماری مدرن در طراحی مجتمع ·
    سهولت تملکبه جهت اینکه عرصه مورد نظر در قالب یک پلاک میباشد ·
    تامین پارکینگ مکفی مجموعه برطبق ضوابط مورد نظر و بیشتر از آن ·
    سودآوری مناسب در حدود 74687 میلیون ریال طی 3 سال با نرخ بازده 57 درصد ·
    دارا بودن پتانسیل بلند مرتبه سازی به جهت گستردگی و عریضبودن معابر مجاور ·
    همخوان بودن با بافت مسکونی اطراف و منطقه 10 شهرداری ·
    تأمین ایمنی و امنیت مجموعه با واحد نگهبانی مجرب و سیستم مانیتورینگ و دوربینهای مدار بسته

    موقعیت مکانی پروژه

    استقرار در شمال غرب مشهد و منطقه 10 شهرداری ·
    دسترسی به معابر اصلی و پرتردد شهری نظیر بزرگراه امام علی (ع)، میثاق، آزادی ·
    استقرار در انتهای بلوار حسابی ·
    استقرار در بافت مسکونی ·
    دو ممر بودن مجتمع

     

     

    ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    15 طبقه مسکونی به متراژ 10775.9 مترمربع ·
    برخورداری از فضای عمومی در همکف در قالب لابی، فضای ورزشی و فضای باز ·
    استقرار توده در جنوب و عدم وجود مشکل سایه اندازی ·
    حاشیه مناسب و دو ممر بودن ·
    برخورداری از 92 واحد با میانگین مساحت 100 مترمربع ·
    در نظر گرفتن آسانسور به میزان مکفی ·
    فضای پارکینگبه ازای هر واحد مسکونی 25 مترمربع و بخشی به عنوان پارکینگ میهمان ·
    تخصیصانبار مستقل به هر واحد مسکونی در طبقه منهای دو ·
    حداکثر نورگیری واحد های مسکونی به جهت استقرار مناسب اعیانی

     

     

    برآورد هزینه های طرح

    جدول برآورد هزینه ساخت کاربری های طرح

    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع )
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    1 مسکونی 10,755.9 8.0 86,047
    2 لابی - ورزشی- پیلوت (فضای باز) 806.7 5.0 4,034
    3 انبار و تاسیسات 360.0 5.0 1,800
    4 پارکینگ 2,418.6 5.0 12,093
      جمع 14,341   103,974

     

     

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه

    ردیف شرح هزینه هزینه کل(میلیون ریال) درصد از کل
    1 هزینه تملک 21,512 15%
    2 هزینه ساخت ابنیه 103,974 74%
    3 سایر هزینه ها 4,159 3%
    4 هزینه پروانه 11,000 8%
      جمع کل 140,644 100%

     

     

    جدول برآورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم

    ردیف شرح هزینه سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال) جمع
     1 هزینه تملک 21,512 0 0 21,512
     2 هزینه ساخت مسکونی 25,814 36,140 43,368 105,322
     3 لابی - ورزشی- پیلوت (فضای باز) 1,412 1,694 1,742 4,848
     4 هزینه ساخت انبار و تاسیسات 630 540 1,037 2,207
     6 هزینه ساخت پارکینگ 4,233 4,353 6,095 14,681
     7 هزینه پروانه 11,000 0 0 11,000
     8 سایر هزینه ها 2,079 1,248 1,497 4,824
      جمع 66,680 43,975 53,739 164,394

     

     

    برآورد درآمدهای طرح

    جدول برآورد درآمدهای پروژه (براساس استعلام از کارشناسان)

    ردیف نوع کاربری زیربنای مفید
    (مترمربع)
    قیمت فروش یک مترمربع
    (میلیون ریال)
    درآمد کل
    (میلیون ریال)
    1 مسکونی ( 87 % مفید) 9,358 18.5 173,116
      جمع 9,358 ------ 173,116

     

     

    جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم

     ردیف  نوع
    کاربری
    سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال)  جمع  ملاحظات
     1  مسکونی  0 84,481 154,600  239,080  سال دوم 40 % ، سال سوم 60%
      جمع 0 84,481 154,600 239,080  

     

     

     محاسبه فاکتورهای اقتصادی

    جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری

    ردیف شرح با احتساب نرخ تورم(میلیون ریال) بدون احتساب نرخ تورم
    1 هزینه های احداث 164,394 140,64
    2 درآمدهای فروش 239,080 173,116
    3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 74,687 32,472
    4 نرخ بازگشت سرمایه(ROR) 45% 23%
    5 ارزش خالص فعلی( NPV) 30,276 1,993
    6 نرخ بازده داخلی(IRR) 57% 27%

     

    تعداد بازدید :2258
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: